Asgardgaming jämställdhetsplan

Övergripande mål:

Jämnare könsfördelning på representativa och i beslutande positioner.

Aktivt arbeta för att öka kompetensen i jämställdhet bland föreningens medlemmar.

 

Motivering:

Datorspelande är sannolikt en av de idrotter som upplevs som mest jämställd. Män och kvinnor tävlar i samma grenar och tillsammans.

 

Fyra mål:

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott.

Kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.

Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ.

Jämställdhetsintegrering: jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

 

Det slutliga målet för föreningens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Det skall finnas lika möjligheter för alla oavsett kön, att delta i föreningen. Det kräver att kvinnors och mäns deltagande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. Alla som vill, oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, kön, eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar ska få vara med i föreningens verksamhet.

X
X
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux